Табела 10.3.Листа библиотечких јединица релевантних за .

2y ago
63 Views
1 Downloads
535.26 KB
9 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Javier Atchley
Transcription

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм основнихакадмеских студија Софтверско тор/иИздавачУвод у базе податакаАлемпије Вељовић,Мирољуб ЗахорјанскиБеоград : Рачунарскифакултет : ЦЕТ,ISBN 978-86-7991-375-3Увод у базе податакаМилош Рацковић,Срђан Шкрбић, ЈованаВидаковићПословна информатикаЈован Живадиновић,Зорица МедићНови Сад: ПМФ,Департман за математику иинформатику,.ISBN 978-86-7031-245-6Београд: Висока школа запословну економију ипредузетништво,ISBN 978-86-6069-077-9Београд : Академска мисао4.5.6.7.8.9.Рачунарски хардвер. Део 2Пројектовање база податакаБазе податакаАрхитектура рачунара:едукациони рачунарскисистем : архитектура иорганизација ација рачунара ација и архитектурарачунара: пројекат уфункцији перформансиМилан ТубаРебeka М. РиорданЛазаревић, Бранислав,Марјановић, Зоран,Аничић, Ненад,Бабарогић, СлађанISBN 978-86-7466-662-3Београд : Микро књига,ISBN �оград: Факултеторганизационих наукаISBN 978-86-7680-258-62012Београд : Академска мисаоЈован Ђорђевић2016.ISBN 978-86-7466-606-7Дејан Симић, ПавлеБатавељићВилијам СталингсБеоград: Факултеторганизационих наука,2006.ISBN 86-7680-093-6Београд : Рачунарскифакултет : ЦЕТ :Порталибрис,2012ISBN 978-86-7991-361-610.The Architecture of ComputerHardware, Systems Software,and Networking: AnInformation TechnologyApproach11.Essentials of ComputerOrganization and Architecture12.Алгоритми и структуреEnglander, IrvWiley,New YerseyISBN: 978-1-118-32263-5Null, LindaJones&Bartlett, : BurlingtonISBN 9781284123036Драган УрошевићБеоград : Рачунарскифакултет : ЦЕТ,20142018

података13.14.15.16.C# Data Structures andAlgorithmsAnggoro, WisnuЕлектронско учењеДрагана ГлушацNew Headway English Course(Pre- Intermediate Student’sBook Workbook)English 365: For Work andLife, Student’s Book 2,ISBN 978-86-7991-408-82018Packt, United Kingdom,2018;ISBN: 978-1-788-83373-8Зрењанин : Техничкифакултет "Михајло Пупин"2018ISBN 978-86-7672-228-02014Soars, Liz., and Soars,JohnOxford University PressDignen, Bоb Flinders,Steve,Sweeney, SimonCambridgeUniversity Press, 2004200417.HTML and CSS: Design andBuild WebsitesJon DuckettISBN 9780521753678Hoboken : WileyISBN 978111800818818.OXFORD Business Englishedited by Dilys Parkinson:Oxford Business EnglishDictionary-Oxford: Oxford UniversityPress, 2005ISBN 978-019431584519.Oxford English for InformationTechnology. 2 nd edition.Glendinning, E. H.,McEwan, J20.21.22.Електронско пословањеLogic Programming withPrologМенаџерски аспект основаелектронског пословањаРаденковић, Б.,Деспотовић – Зракић,М., Боградановић, З.,Бараћ, Д., Лабус A.OxfordUniversity Press, 2006.Београд: Факултеторганизационих наука.Увод у �тронско пословање25.Увод у теорију �НЕТ интелигентнихуређаја Internet of things2011200520062010ISBN 978-86-7680-304-0Berlin: SpringerBramer MaxПетар СубићISBN: 978-1852-33938-8Борислав ЈошановЈован Живадиновић,Зорица Медић, СашаРадовановићЧерничек, ИштванРаденковић БожидарДеспотовић ЗракићМаријанаБогдановић ЗорицаБараћ ДушанЛабус Александра2014Зрењанин: Виша техничкашкола, 2004;ISBN 86-84289-13-723.2000Нови Сад: Виша пословнашкола, 2006;ISBN 86-7203-079-6Београд: Висока школа запословну економију ипредузетништвоISBN 978-86-6069-056-4Нови Сад: Cekom booksISBN 86-85943-25-62004200620142006Београд : Факултеторганизационих наукаISBN 978-86-7680-339-22017

27.28.29.30.31.New Data Structures andAlgorithms for Logic Synthesisand VerificationGaetano Amaru, LucaНови Сад: ЦЕКОМУвод у теорију глобалногразмишљањаInternet of ThingsProgramming with JavaScriptПрограмирање ичка анализа 1 интегрални идиференцијални рачун,обичне :Oliva Ramos, RubenPact Publishing, UnitedKingdom, 2017ISBN: 978-1-785-88856-4Николић Бошко,Драшковић ДраженБеоград: ија КовачевићМарић Војислав СРалевић НебојшаНовковић МомчилоЦарић БиљанаМедић СлавицаНови Сад: Факултеттехничких наука,ISBN 978-86-7892-889-5Интернет маркетингЈелена Филиповић32.Springer Internationalpublishing: SwitzerlandISBN: � : Економскифакултет, Центар заиздавачку делатност,.2017ISBN 978-86-403-1497-833.34.35.36.37.38.39.Милан П. Галогажа,Здравко ТрипуновскиБања Лука: Паневропскиуниверзитет АпеиронISBN 978-99938-29-48-5Meerman Scott, DavidWiley, New YerseyISBN: 978-0-470-11345-52007Machine learning for thequantified self on the art oflearning from sensory dataInternet Marketing EssentialsA Comprehensive DigitalMarketing TextbookFunk, Burkhardt;Hoogendoorn, MarkSpringer, Singapore, 2018ISBN: 978-3-319-66308-12018Larson, JeffDraper, StuartStukent, Inc., IdahoISBN: 06922268852015Маркетинг менаџментФилип Котлер,Кевин Лејн КелерБеоград: Дата статусISBN978-86-7478-013-8Интернет маркетингThe New Rules of Marketingand PRElectronic Business andMarketing: New Trends on itsProcess and ApplicationsSoftware Architecture inPracticeВеб програмирање40.41.Интернет програмирањепомоћу програмског језикаЈАВАMatsuo, TokuroColomo-Palacios,RicardoLen BassPaule ClementsRick KazmanSpringer-Verlag BerlinHeidelberg, GermanyISBN: ional2012ISBN: 978-0321815736Душа Вуковић, СтанкаМатковић, МијодрагЂуришићБеоград : CETISBN 978-86-7991-383-8Бошко НиколићБеоград: УниверзитетСингидунум, 2008;ISBN 978-86-7912-058-820152008

42.43.44.45.46.47.Интернет пословнопрограмирањеЈава и ions, SignalProcessing, and SystemsБЕЖИЧНИ комуникационисистеми : приручник залабораторијске вежбеМенаџмент информационисистемиУвод у �51.Математика са �а анализа 1уводни појмови и граничнипроцесиЗбирка решених задатака изМатематичке анализе IМенаџмент иновација иАнгелина Његуш,Алемпије ВељовићБеоград: Мегатрендуниверзитет примењенихнаукаISBN 86-7747-148-0Бранко Милосављевић,Милан ВидаковићНови Сад: Факултеттехничких наука Нови СадISBN 978-86-7892-047-9Liang, Qilian,Mu, Jiasong,Jia, MinWang, Wei,Feng, Xuhong,Zhang, BaojuБеоград: Висока школаелектротехнике ирачунарства струковнихстудијаISBN 978-86-7982-142-3Јован Живадиновић,Зорица МедићБеоград: Висока школа запословну економију ипредузетништво, 2017;ISBN �тојан Рачић, НенадПетровић, МилорадМијатовићБранислав Боричић,Миодраг ИвовићБоривоје Б. ПрокоповићКовачевић ИлијаМарић Војислав СРалевић НебојшаНовковић МомчилоЦарић БиљанаМедић СлавицаМомчило Новковић,Славица Медић,Биљана Царић,Владимир Ђурић, ИлијаКовачевићМаја Леви-Јакшић,2007Springer, SingaporeISBN: 978-9-811-0657-0Васиљевић ЗорицаМихајловић ВладимирРокнић МилошГавриловић ПредрагR. Kelly Rainer Jr.,Efraim Turban2004201920162017Београд: ДатастатусISBN 978-86-7478-076-3Нови Сад : Факултеттехничких наука, 2018ISBN 978-86-6022-091-4Нови Сад: Виша школа заорганизацију иинформатикуНема ИСБН бројаБеоград: Центар заиздавачку делатностЕкономског факултета уБеограду,ISBN 978-86-403-0900-4Нови Сад: Цеком Боокс;ISBN 86-85943-19-20092018199420082005Нови Сад : Факултеттехничких наука,2017ISBN 978-86-7892-888-8Нови Сад : Факултеттехничких наука,ISBN 978-86-7892-425-52012

технолошког развојаСања Маринковић,Јасна ПетковићБеоград: Факултеторганизационих наука2009ISBN 978-86-7680-182-455.56.57.58.59.60.61.Software Process Definitionand ManagementEurgen Meunch OveArmbrust MartinKowalczyk Martı ́n SotoУправљање истраживањем,развојем и н Мандал, МаркоЦарићНови Сад: Привреднаакадемија, 2006;ISBN 86-84613-43-02006Данимир МандићБеоград: Медиаграф, 2003;ISBN 86-7658-003-02003Драган Цветковић,Драган Марковић,Никола СавановићБеоград : УниверзитетСингидунум, 2015;ISBN 978-86-7912-609-22015Wang, MinhongSpringer InternationalPublishing, 018SwitzerlandISBN: 978-3-319-64530-8Golombisky, Kim;Hagen, RebeccaA K Peters/CRC Press,Florida, 2017ISBN: тичкеиновације у ng in the Workplace:A Performance-OrientedApproach Beyond TechnologyWhite space is not your enemy: a beginner's guide tocommunicating visuallythrough graphic, web &multimedia designРешени задаци изпрограмског језика Ц Ласло КраусSpringer HeidelbergISBN 978-3-642-24291-5(eBook)62.63.C# 7.1 i .NET Core 2.0:модерно ње64.65.66.PHP Advanced and ObjectOriented Programming VisualQuickPro GuideObject-Oriented Analysis andDesign for InformationSystems. Modeling with UML,OCL, and IFMLЈАВА и објектнооријентисано програмирањеBlackman, BrianЈулие Ц. МелониUllman, LarrySidnei Wazlawick, Raul20182017Београд : Академска мисаоISBN 978-86-7466-583-1Managing Agile Open-SourceSoftware Projects withMicrosoft Visual Studio Online2012Microsoft press, UnitedStatesISBN: 978-1-5093-0064-8Чачак : КомпјутербиблиотекаISBN 978-86-7310-522Peachpit Press, CaliforniaISBN: 978-0-32-183218-42016200720182012Morgan Kaufmann,Massachussets2014ISBN: 978-0-12-418673-6Милан ВидаковићБранко МилосављевићНови Сад : Факултеттехничких наука,Горан СладићISBN 978-86-6022-022-82018

Бранко Маркоски67.68.69.The Future of SoftwareEngineeringОснове безбедности мрежа :апликације и стандардиВилиам СталингсОперативни системиМирослав МарићОперативни системи70.Увод у програмски језик Ц71.72.73.74.75.76.Editor: Sebastian NanzArtificial Neural Networks:New ResearchСамостално научитеPHP, MySQL i JavaScriptу једној књизиSpringer: Heidelberge-ISBN 978-3-642-15187-3Београд : Рачунарскифакултет : ЦЕТ,ISBN 978-86-7991-376-0Универзитет у Београду,Математички факултет,2017ISBN 978-86-7589-123-9201120142017Борислав Ђорђевић,Драган Плескоњић,Немања МачекБеоград: Микро књигаISBN 86-7555-274-22005Драган Солеша, МаркоЦарић, Иван ИванчићНови Сад: Факултет заекономију и инжењерскименаџментISBN 978-86-87619-79-12017Nova publishers:New YorkISBN 97816348597902017Editor Gayle CainЧачак : КомпјутербиблиотекаЈулие Ц. Мелони2018ISBN 978-86-7310-522-2Контрола приступа XМЛдокументимаСладић ГоранПаралелно програмирањеМирослав Поповић,Владимир КовачевићАндроид : израда апликацијапомоћу пакета Андроид СДКЈамеес Стееле, НелсонТоБеоград: ЗадужбинаАндрејевић2008ISBN 978-86-525-0000-0Нови Сад : Факултеттехничких наука,ISBN 978-86-7892-675-42015Београд : Микро књига,;ISBN 978-86-7555-367-0201177.Android programming forbeginners : learn all the Javaand Android skills you need tostart making powerful mobileapplicationsHorton, JohnPackt publishing, UnitedKingdom,ISBN: 978-1-78588-326-22015Раде Станкић78.Београд : Економскифакултет,ISBN �мационих система79.Основе пројектовањаприменом Eplan Electric P8Educational80.Рачунарске мрежеДраган МатићНови Сад : Факултеттехничких наука, 2017;ISBN 978-86-7892-958-8Мирјана СтојановићУниверзитет, Саобраћајнифакултет,2013201

81.82.83.84.85.86.87.88.Рачунарске мрежеComplex System ModellingandControl ThroughIntelligentSoftComputationsComputer Organization andArchitecture: Designin forPerformanceTCP und UDP Internals.Protokolle undProgrammierungПовезивање мрежа ТЦП/ИП.Т.1 : принципи, протоколи иархитектураComputer Graphics ThroughOpenGL: From Theory toExperimentsРачунарска графика : криве иповршиHandbook of Modern Sensors Physics, Designs, andApplicationsМирсад Нуковић ;Шефкет КрцићQuanmin ZhuAhmad Taher AzarISBN 978-3-319-12883-201620102014William StallingdPrentice Hall: New JerseyISBN: 978-0-13-607373-42016Mandl, PeterVieweg/Springer,Switzerlang, 2018;ISBN: 978-3-658-20149-42018Београд : ЦЕТ, 2010;Даглас КомерISBN 86-7991-142-9Guha, SumantaCRC Press, Florida,ISBN: 978-1-138-61264-8Ратко ОбрадовићНови Сад : Факултеттехничких наука;ISBN 978-867892-845-1201020192016Springer, New York,Jacob FradenОснове и примена ИнтернетаАлександра Смиљанић89.ISBN 978-86-7395-362-5Нови Пазар : �ставника, 2010;ISBN 86-85237-01-9Springer:HeidelbergISBN 978-3-319-19302-12003Београд : Академскамисао,ISBN 978-86-7466-536-7201590.Practical Information SecurityManagement: A CompleteGuide to Planning andImplementationTony CampbellRuhe, G., & Wohlin,C.Apress: New York, 2016;ISBN: 978-1-4842-1685-9Berlin,Heidelberg: Springer91.Software project managementin a changing world92.Introduction to SoftwareProject ManagerAdolfo VilliafloritaCRC Press: USA, 2014ISBN 978-1466559530Увод у теорију ек, ИштванНови Сад: ЦЕКОМ.93.94.Ц# основе програмирањаРоб Милес95.Збирка решених задатака изпрограмског језикаЦ Александар Купусинац20162014Београд : ЦЕТ : 2017;Рачунарски факултет,ISBN 978-86-7991-395-1Нови Сад: Факултеттехничких наука Нови Сад201420062017

201196.97.98.99.100.Основе рачунарскихтехнологија и програмирањаУвод у програмирањеПрограмирање на језику Ц# /Архитектура рачунара :едукациони рачунарскисистем : архитектура иорганизација ционе икомуникационе технологије101. Информационе технологије102.Информационе технологијеИван Луковић, СоњаРистић, ДаркоСтефановић, МаријаРакић СкоковићISBN 978-86-7892-333-3Нови Сад: Факултеттехничких наука Нови СадISBN 978-86-7892087-5Милан Шкарић, ВикторРадовићБеоград: Микро књига,ISBN 978-86-7555-349-62009Џес ЛибертиБеоград : Микро књигаISBN 978-86-7555-316-82007Београд: Академска мисаоЈован ЂорђевићДраган Солеша, МаркоЦарићДраган СолешаМиомир Тодоровић,Драган ЋосићISBN 978-86-7466606-7Универзитет Привреднаакадемија, Факултет заекономију и инжењерскименаџментISBN 978-86-87619-75-3Нови Сад: Универзитет уНовом СадуСомбор: Педагошкифакултет, 2007;ISBN 978-86-499-0162-9Београд: Београдскапословна школаISBN 86-7169-075-XБеоград: Медиаграф,Информационе технологије :европски стандарди знања ЕЦДЛДанимир Мандић,Мирослава РистићПримена ељко Марчићевић,Зоран МарошанISBN 86-906861-0-X !Нови Сад: Високапословна школаструковних студијаISBN 978-86-7203-112-6105.Пословни на ЊегушБеоград: УниверзитетСингидунумISBN 978-86-7912-028-1106.Multimedia: Making It Work,9th editionVaughn, TayMcGraw Hill: New York,Chris Davis, MikeSchiller, Kevin WheelerБеоград: Савез рачуновођаи ревизора СрбијеISBN 978-86-475-0103-6103.104.Ревизија информационих107. технологија108. Вероватноћа и статистика2017Иван Аранђеловић,Зоран Митровић,Владица ад : Завод зауџбенике20102004201420082011

ISBN 978-86-17-17799-5Нови Сад: тноћа и статистика110. Статистика111. Статистичке методе уменаџментуЉиљана Цветковић,Загорка ЛозановЦрвенковићЉубиша С.Стојмировић, НиколаТомашевићЂуро Микић, , �а Прерадовић,Владо Симеуновић,Јелица КојовићСтатистика у113.информацијском друштвуЈосип Жужул,Владимир Шимовић,Смиљана ЛеинертНовосел114.Милан Милосављевић112.Вештачка интелигенцијаApplications of Artificial115. Intelligence Techniques inEngineering116.Web Programming withHTML5, CSS, and JavaScript117. Веб програмирањеРешени задаци из Основа118. програмирањаLearning Web Design : ABeginner’s Guide to HTML,119.CSS, JavaScript, and WebGraphicsMalik, Hasmat;Srivastava, Smriti;Sood, Yog Raj;Ahmad, Aamir;Нема ИСБН броја2002Нови Сад: Факултет заменаџментНема ИСБН бројаПриједор: Колеџ заинформатику и менаџментISBN 99938-29-17-XБања Лука - факултетISBN 99938-859-2-4Загреб: Еуропски центар занапредна и суставнаистраживања ЕЦНСИ,ISBN 978-953-99326-5-5Београд : УниверзитетСингидунум,ISBN 978-86-7912-590-320022006200620082015Springer, Singapore,ISBN: 978-981-13-1818-42019Dean, JohnJones&Bartlett,MassachussetsISBN: 97812840917932019Душа Вуковић, СтанкаМатковић, МијодрагЂуришићБеоград : ЦЕТISBN 978-86-7991-383-8Зорица МихајловићNiederst Robbins,JenniferБеоград: Висока школаструковних студија заинформационе ISBN 978-86-88245-02-9O’Reilly Media,Massachussets201520102018ISBN: 978-1-491-96015-8

OXFORD Business English edited by Dilys Parkinson: Oxford Business English Dictionary - Oxford: Oxford University Press, 2005 ISBN 978-0194315845 2005 19. Oxford English for Information Technology. 2 nd edition. Glendinning, E. H., McEwan, J Oxford University Press, 2006. 2006 20. Електронско пословање Раденковић, Б.,

Related Documents:

DEGREE COURSE: DATE OF BIRTH: FOR TEST SUPERVISORS USE ONLY: [ ] Tick here if special arrangements were made for the test. Please either include details of special provisions made for the test and the reasons for these in the space below or securely attach to the test script a letter with the details. Signature of Invigilator FOR OFFICE USE ONLY: Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Total. 1. For ALL .

Illustration by: Steven Birch, Mary Peteranna Date of Fieldwork: 9-18 February 2015 Date of Report: 17th March 2015 Enquiries to: AOC Archaeology Group Shore Street Cromarty Ross-shire IV11 8XL Mob. 07972 259 255 E-mail inverness@aocarchaeology.com This document has been prepared in accordance with AOC standard operating procedures. Author: Mary Peteranna Date: 24/03/2015 Approved by: Martin .

Keywords: Artificial intelligence, Modern society, Future impact, Digital world Introduction Artificial Intelligence or AI, as it is popularly known as, was founded in 1955. Since then, it has .

instance in EN 10269, ASTM F2281 and in ASTM A320/A320M. This part of ISO 898 is applicable to nuts: a) made of carbon steel or alloy steel; b) with coarse thread M5 D M39, and fine pitch thread M8 1 D M39 3; c) with triangular ISO metric thread according to ISO 68-1;

technologies and computation methods for the automotive traction motors. Various cooling methods, including the natural, forced air, forced liquid and phase change types, are discussed with the pros and cons of each method being compared. The key factors for optimizing the heat transfer efficiency of each cooling system are highlighted here. Furthermore, the real life examples of these methods .

Baking equipment Electrical equipment Other equipment Furniture Cooking equipment and starter packs : 37 Annual costs for cooking skills lessons: o Summary of annual costs for cooking skills lessons : o Store cupboard ingredients breakdown and costs o Ingredient breakdown and costs for suggested recipes o Other consumables : o : Replacing equipm nt: 41 Cooking and food skills for .

people trained in basic counselling skills and who use their skills as part of their jobs yet do not have any formal counselling qualification. Whether a manager in an organization can take up the counselling role for his workers is still a debate. Though not very wide spread, there is a tendency in some organizations to view managers as quasi counsellors or informal helpers for their staff .

Black holes are physical objects in space, just like everything else we see in the night sky. But they pack so much mass into so small a space that not even light can escape their gravity. Radiation Cone Black Hole Accretion Disk. Known black holes fall into two classes: Stellar mass: 5 to tens of times the Sun’s mass Supermassive: 100,000 to billions of times the Sun’s mass .