UW VEILIGHEID ONZE ZORG - Navigatieonline - Free Download PDF

Today
2 Views
0 Downloads
2.01 MB
6 Pages
Transcription

UW VEILIGHEID ONZE ZORGWij hebben maar een doel voor ogen: uw veiligheid op het water vergroten. Daarom voldoen al onzeproducten aan de hoogste eisen voor betrouwbaarheid en functionaliteit. Overzichtelijke en aantrekkelijkontworpen apparaten zorgen ervoor dat het leven aan boord gemakkelijker, veiliger en comfortabelerwordt. Zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden.

KENNIS VAN DE ZEEBij True Heading weten we hoe het er op zee aan toegaat. Al meer dan 40 jaar houden weons bezig met navigatie in al zijn vormen. Zowel aan de kaartentafels van handels- enmarineschepen als aan de tekentafels van multinationals in de maritieme wereld.AIS heeft voor ons geen geheimen, we stonden immers zelf aan de wieg van het systeemtoen het in Zweden werd ontwikkeld.Elk vrij moment gaan we voor ons plezier het water op, met motor- en zeiljachten. Dat zorgtervoor dat we zelf de meest kritische afnemers zijn van onze producten.KWALITEITTrue Heading maakt producten die feilloos moeten werken als het er echt op aankomt.Of dat nu voor een pleziervaarder is, of voor een deelnemer aan de Volvo Ocean Race.Dat realiseren we ons dat terdege. Kwaliteitsbewaking is daarbij essentieel, net als hetvoortdurend verder ontwikkelen van de technologie. Dankzij die uitgangspunten kunnenwe ook in de dynamische toekomst van AIS wereldwijd marktleider blijven.

VEILIGHEID OP ZEESinds zijn introductie levert AIS (Automatic Identification System] een grote bijdrage aande veiligheid op zee, zowel voor de beroepsvaart als voor iedereen die voor zijn plezierhet water op gaat. De apparatuur van True Heading laat niet alleen de scheepvaart om uheen zien, maar zorgt er ook voor dat u zelf zichtbaar bent op de beeldschermen vanschepen in uw omgeving. True Heading apparatuur gebruikt u in combinatie met eenkaartplotter of een computer navigatieprogramma.ZENDEN EN ONTVANGEN - Zien en Gezien wordenDe AIS CTRX CARBON is een volledig goedgekeurde ClassB AIS-transponder in twee uitvoeringen. Naast destandaard CTRX CARBON is er de CTRX CARBON met eeningebouwde antennesplitter. In die versie wordt debestaande marifoonantenne gebruikt.De antennesplitter is ook als zelfstandig productleverbaar en kan dan gebruikt worden voor elk type AIS.ONTVANGST - Zie de schepen om u heenDe AIS RX CARBON is niet alleen de kleinste AIS-ontvanger op de markt, het apparaatonderscheidt zich ook door zijn uitzonderlijk goede prestaties. De ontvanger kan zoweluit het 12 Volt boordnet worden gevoed als vanuit deUSB-aansluiting van uw computer. Ook deze ontvangeris er in een ‘ ’ uitvoering met een antennesplitter diegebruik maakt van de bestaande marifoonantenne.Door zijn aantrekkelijke prijs en hoogwaardigetechnologie is de AIS RX CARBON een AIS-ontvangervoor een grote doelgroep.

VERTROUWENMist, duisternis of storm. Op zee kun je je maar weinig fouten permitteren, en alhelemaal niet als de omstandigheden moeilijk zijn. Dat weten de deelnemers aan deVolvo Ocean Race als geen ander. Tijdens hun 9 maanden lange race rond dewereld moeten de bemanningsleden niet alleen op elkaar kunnen vertrouwen, maarook op hun boot en apparatuur. Daarom zijn we er trots op dat de organisatie vande race alleen de AIS transponders van True Heading goed genoeg vond om op alleboten te installeren.

TRUE HEADING ABVendevägen 90182 32 Danderyd, Swedenwww.trueheading.setel: 46 8 54593900fax: 46 8 54593910email: [email protected] HEADING NEDERLAND BVDe Dolfijn 241601 MG Enkhuizenwww.true-heading.nltel: 31 228 317004email: [email protected]

Bij True Heading weten we hoe het er op zee aan toegaat. Al meer dan 40 jaar houden we ... De AIS CTRX CARBON is een volledig goedgekeurde Class B AIS-transponder in twee uitvoeringen. Naast de ... Sinds zijn introductie levert AIS (Automatic Identification System] een grote bijdrage aan de veiligheid op zee, zowel voor de beroepsvaart als voor ...