Today S Mobile Solution For Maximo

1y ago
5 Views
1 Downloads
1.57 MB
6 Pages
Last View : 8m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Laura Ramon
Transcription

EZMaxMobileTODAY’S MOBILE SOLUTION FOR MAXIMOPRODUCT OVERVIEWJUNE 2013InterPro Solutions, LLC 301 North Ave, Wakefield, MA 01881 Telephone: (781) 213-1166 www.ezmaxmobile.com

EZMAXMOBILE – TODAY’S MOBILE SOLUTION FOR MAXIMOWhat is EZMaxMobile?EZMaxMobile is a state of the art mobile solution that was designed and developed for IBM’sMaximo Asset Management (EAM) software. EZMaxMobile works online (connected) as well asoffline (disconnected) and is available for Apple, Android, Windows Phone and BlackBerrydevices as well as any desktop, laptop, tablet or ruggedized device that runs the Safari or Firefoxbrowser.EZMaxMobile provides: A user-friendly web-based package giving access to Maximo on mobile devices. Seamless transition from real-time to offline mode when a user’s connection to theMaximo environment is lost.Product Features Full Maximo FunctionalityWork Order ManagementView Job Tasks and Safety PlansInventory TrackingIssues and TransfersPhysical CountsAsset auditing with classificationsPurchase Requisitions andPurchase OrdersMeter Readings,Inspections/RoundsCapture Electronic Signatures Assignment ManagerBuilt-in Bar Code ScanningUpload Photo AttachmentsSeamless transition from on-line tooffline modeOffline mode easily handlesthousands of recordsSimple synchronization processAdheres to all Maximo security,business rules and work flowsAnd much more!Using EZMaxMobileThe EZMaxMobile user must be a registered user within Maximo. EZMaxMobile adheres to ALLMaximo security and work group settings. EZMaxMobile only provides functionality and moduleaccessibility to the user if it’s permitted within Maximo.1

EZMAXMOBILE – TODAY’S MOBILE SOLUTION FOR MAXIMOMain ScreenThe functionality displayed on this screen is also based on the user’sMaximo security and group settingsThe Work Order module where youcan search for work order info, enternew work orders or modify existingwork ordersProvides the queryfunctionality relevant to thework order moduleProvides the user with thefunctionality to enter theactual time and laborProvides the users with theoption to work offline afterthe data get synchronizedWork Order ‘Action’ScreenThis ‘Action’ screen allows the user to perform a wide range of workorder related functions. Specific actions are only made available tothe user if authorized via Maximo’s security group settings Change the status of a work order Assign or re-assign work orders Record labor hours on the work order Record materials (material or inventory/item lookup) Instantly create a follow-up work order within Maximo View tasks, modify task status and record work performed on atask. Record observations and measure points Record failure reporting data Enter work performed information relevant to a work order or aspecific task Upload photos and view attachments stored within Maximothat are associated with a work order, location or asset2

EZMAXMOBILE – TODAY’S MOBILE SOLUTION FOR MAXIMOAdvanced Benefits EZMaxMobile works in ONLINE (connected/real time) or OFFLINE mode (disconnected) Majority of EZMaxMobile’s features are available via the device’s web browser thus requiringNO client installation or configuration. Absolutely NO additions or changes are made to the Maximo database environment (no extraMaximo tables, triggers stored procedures, etc. are needed for EZMaxMobile) Record meter readings, measurements and observations for assets, work orders or specific taskson a job plan Record labor hours, material usage, work performed for work orders or specific tasks on a jobplan Change status and/or priority of a work order via online mode or offline mode Assign, re-assign and schedule work orders via online mode or offline mode Instantly generate a follow-up work order – no need to wait until you’re able to sync your devicewith Maximo Perform real time asset audits, inspections and the recording of new assets into Maximo Provides GPS data gathering capabilities for items such as assets, locations and work orders Allows automatic picture upload into Maximo’s linked document module for transactions thatare associated with locations, assets, work orders and inventory items Permits bar code scanning via the device’s camera, no special scanning attachment required andyou can scan asset, location, work order or inventory item bar codes3

EZMAXMOBILE – TODAY’S MOBILE SOLUTION FOR MAXIMOOffers ESRI ArcGIS integration for work orders to allow additional mapping intelligence.Interacts with ArcGIS sourcedmaps to visually map assets,locations, and work ordersFeatures push notification to allow automatic assignments to the field as they occur.Automatically notifies usersof new service requests,follow up work orders andtasks4

EZMAXMOBILE – TODAY’S MOBILE SOLUTION FOR MAXIMOConfiguration: No Separate Server Hardware Required No Client Installation Required Mobile with Real Time, Anytime Maximo Access via Smartphone Browser WiFi, 3G, 4G or VPN connectivityRemote OperationiPhone, iPad, iPod Touch, Android, BlackBerry, Windows Phone 8, etc. compatibleMaximo versions 6x and 7x are supported5

A user-friendly web-based package giving access to Maximo on mobile devices. Seamless transition from real-time to offline mode when a user's connection to the Maximo environment is lost. Product Features Full Maximo Functionality Work Order Management View Job Tasks and Safety Plans Inventory Tracking Issues and Transfers

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok. Art.Nr. 159CAC Art.Nr. 159CAA Art.Nr. 159CAB Art.Nr. 217B1B