Build "Platform" For Your Business Easier And Faster Way

4m ago
15 Views
1 Downloads
3.57 MB
20 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Raelyn Goode
Transcription

Build “Platform” for Your Business easier and faster way DinoQ AI AppPlatform 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Technology Disruption Era How below company dominate the market. 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Platform ? Technology Scale business Gain opportunity Build unfair advantage digital operation management digital supply chain digital manufacturing digital marketing digital product digital payment 2020 DINOQ Co.,Ltd.

How to build Platform By Technology Website WebApp Mobile APIs css html bootstrap angular javascript yii node.js .net rest php jsp database appserver json playstore reactnative appstore xcode androidstudio webservice oauth apimanagement rest idp 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Is it your pain? Many Softwares. Many Tech Stacks. Not fit your business. Hard to integrate. High cost & time to build. 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Why Software expensive? Can’t plan 70% of projects are prone to failure. Project prone to fail. High cost Take time have a budget of over need rework. 50% of projects that fail a million US dollars. 20% 30% 3164 Billions baht 70% 80% of projects are 50% Project over. 50% 30 Millions baht Need more time for rework. 80% Thai Corporate IT invest (DEPA 61) 4,520,000,000,000 baht Gartner, PMI 2019 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Technology Revolution. The future is here. 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Solution ? Ready Up to 90% faster. Template Unlimited Cloud, AI, Customize BigData Reduce Resource Reduce Process up to 90% up to 90% One-Stop Seamless Platform Apps Integrate Reduce Document up to 90% 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Infrastructure Platform Develop Application DinoQ AI Platform Architecture Website templates App module templates Content Studio Designer Studio Runtime Manage Online IDE - Deploy - Monitor - Scale App Server App templates Data Studio Developer Studio Compiler Connect - Integration - Plug-In - Compile - Debug PaaS Mobile WebApp Security - A&A - Audit Database File Storage Azure AWS Beanstalk Azure WebApp Azure Google Filestore 2020 DINOQ Co.,Ltd.

A unique value proposition (Feature) Enterprise RAD Framework DinoQ Development Framework Web content (How to develop) Difficult visual design CMS Simple Easy Ready made shopping website 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Service: Website building 1 Day Website building. 120 Website templates. Drag-Drop Web Design. Cloud File Manager Seamless upgrade to Platform. 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Service: Platform building App Module Templates. App templates. Drag-Drop Develop. One click deploy. Easy APIs integrated. 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Service: Use DinoQ in Company Up to 90% faster. Reduce Resource up to 90%. Reduce Process up to 90%. Reduce Document up to 90% Working Every Where, Ever Time 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Business Model : Cloud Platform Website Small Standard Enterprise 199 Baht/Month/User 599 Baht/Month/User 1099 Baht/Month/User 3099 Baht/Month/User (Annual plan, prepaid) (Annual plan, prepaid) (Annual plan, prepaid) 1 Website 1 Website 1 Website 1 Website Free 120 Website template Free 120 Website template Free 120 Website template Free 120 Website template 1GB Image Storage 1GB Image Storage 5GB Image Storage 10GB Image Storage (Annual plan, prepaid) - 4 Data Models 10 Data Models 20 Data Models Register Register Register Register - Additional Cost - MA. Package 299 Baht/Month: Add/Edit Page 10 Pages (Annual plan, prepaid) 1099 Baht one time: Add/Edit Page 20 Pages (additional subscription) - Additional Cost - Design & Develop & Training (* base on requirements) 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Unfair Advantage Why us? Product Our product already completed, not just an idea. Innovation Re-design from programming language structure level for easy to manage that hard to copy. Experience 20 years IT experience and 10 years work with DinoQ Save Time & Cost DinoQ re-think about development process that can reduce time & cost up to 90%. 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Market Size Thailand IT Market Size 20% Thailand Tech Market Size 6.5 ล้านล้าน บาท 12% 68% Thailand SME 1.25 ล้านล้าน บาท Thai e-Commerce 0.78 ล้านล้าน บาท Thai Corporate 4.52 ล้านล้าน บาท Thailand Tech Market Thailand SME 2,000,000 ราย (สสว) ขนาดตลาด 5,000,000,000,000 บาท (OSMEP 61) ลงทุน IT 25% 1,250,000,000,000 บาท Thai e-Commerce market size ขนาดตลาด 3,150,232,960,000 บาท (ETDA 61) ลงทุน IT 25% 787,500,000,000 บาท Thai Corporate IT invest (DEPA 61) ลงทุน 4,520,000,000,000 บาท 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Customer Strategy Customer Segmentation Early adoption Early majority Corporate Late majority Online Merchant SME Startup 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Partner Strategy Free Tools, Free Templates and Runtime Subscription Marketing & Consulting Freelance IT Outsourcing Cloud, Hosting Provider Learn Programming 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Albert Einstein 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Thanks 2020 DINOQ Co.,Ltd.

Website Small Standard Enterprise 199 Baht/Month/User (Annual plan, prepaid) 599 Baht/Month/User (Annual plan, prepaid) 1099 Baht/Month/User (Annual plan, prepaid) 3099 Baht/Month/User (Annual plan, prepaid) 1 Website 1 Website 1 Website 1 Website Free 120 Website template Free 120 Website template Free 120 Website template Free 120 Website .

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok. Art.Nr. 159CAC Art.Nr. 159CAA Art.Nr. 159CAB Art.Nr. 217B1B